Stichting Vrienden van De Herberg
De stichting is in 2003 opgericht met als doelstelling om financiële middelen bij elkaar te brengen voor het Inloophuis De Herberg in Apeldoorn. De ontvangen gelden worden gebruikt voor de exploitatie van het inloophuis en voor projecten die de doelstelling van het inloophuis helpen te realiseren.

Nummer Kamer van Koophandel: 08113901 (K.v.K. te Oost Nederland)

Bankrekening: NL23 RABO 0393 3503 55 ten name van Stichting Vrienden van de Herberg, Apeldoorn

Bestuur
Het bestuur van de stichting Vrienden van De Herberg bestaat uit drie personen, te weten:

  • Sjoerd Zijlstra, voorzitter
  • Theo van Driel, secretaris.
  • René Wingelaar, penningmeester

De leden van het bestuur krijgen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden.

Jaarverslag
In ons jaarverslag is de financiële verantwoording opgenomen van de door ons ontvangen giften, de bijdrage aan het Inloophuis De Herberg in Apeldoorn en de kosten van onze stichting.

De verslagen kunt u via onderstaande links downloaden

ANBI-status
Stichting Vrienden van De Herberg is door de overheid erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor hoeven wij geen erfbelasting te betalen over het bedrag dat nagelaten wordt en komt uw gift dus volledig ten goede aan het werk van het Inloophuis De Herberg. Bovendien zijn uw donaties aan de Vrienden van De Herberg fiscaal aftrekbaar.

Meer weten over ANBI: klik hier.