Het Inloophuis ‘De Herberg’ in Apeldoorn biedt een warme plek voor mensen die daar behoefte aan hebben. Behoefte aan een sociaal contact, een luisterend oor, aandacht, een warme maaltijd of een kop soep. Aandacht en een gezelligheid die zo normaal lijkt, maar iets wat zij niet meer kunnen vinden in hun privéomstandigheden.

Gemiddeld 30 mensen vinden bijna dagelijks hun weg naar het Inloophuis. Vele vrijwilligers zorgen ervoor dat de bezoekers welkom zijn, en de aandacht mogen krijgen die ook zij verdienen. Voor de coördinatie en de professionele ondersteuning van de vrijwilligers is een beroepskracht in dienst van het Inloophuis.

De vrijwilligers doen het werk allemaal met liefde en voor niets, maar een beroepskracht en het gebouw voor het Inloophuis in stand houden gaat natuurlijk niet zonder geld. Met veel aandacht vragende acties wil het bestuur een vaste financiële basis van zo’n € 25.000,00 per jaar bij elkaar te krijgen. Hiervoor zal het aantal donateurs moeten vertienvoudigen, van circa 100 medio 2013 naar circa 1.000 donateurs over enkele jaren. Het werk van vrijwilliger in De Herberg mag dan niet voor iedereen weggelegd zijn, vriend worden kan wel iedereen.

Voorgeschiedenis
De Stichting Vrienden van de Herberg is in 2003 opgericht met het doel om financiën voor het werk van Inloophuis De Herberg in Apeldoorn te verwerven. Zij wil daarmee een arbeidsplaats voor de beroepskracht en tenminste één locatie in Apeldoorn voor het Inloophuis in stand houden.

Van een meer ‘sluimerend’ bestaan is in de zomer van 2013 onder leiding van een nieuwe voorzitter krachtig een nieuwe koers is ingezet. Bewust is het nieuwe bestuur klein gehouden om slagvaardig te kunnen optreden. Rondom het bestuur worden mensen gezocht (en gevonden!) die in tijdelijke werkgroepjes en/of commissies zich inzetten om projecten op te zetten en uit te voeren die leiden tot geldwerving.