Direct Bank Transfer

(this is a demo site)

Bank Account Holder Name - This should be your name.
Your Bank Account Number - This is the number of your bank account.
Bank City - The City where your bank is located.
Bank Full Name - The full name of your bank.

Cheque Payment

(this is a demo site)

Send the check to the next Address:

Charitas
51 Sherbrooke W., Montreal, QC. Canada, H5Z 4T9.

(Please mention in the check for which cause you donate).

Word vriend van de Herberg en draag bij aan een beter leven.

In Apeldoorn is er WEL plaats in De Herberg,wat wij samen met u ook zo willen houden. Wij hebben tot doel om het Inloophuis De Herberg aan de Deventerstraat in Apeldoorn open te houden voor haar bezoekers.

Als ‘vrienden’ brengen wij daar geld voor bij elkaar, door een jaarlijkse bijdrage, via speciale acties of als een eenmalige gift. Al het geld dat binnenkomt bij de Stichting Vrienden van De Herberg is bestemd voor het werk van het Inloophuis. Uw steun is van wezenlijk belang.

Wij zijn geregistreerd als ANBI-instelling, waarmee uw bijdragen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

Uw bijdrage kunt u overmaken op bankrekening NL23 RABO 0393 3503 55 ten name van Stichting Vrienden van de Herberg, Apeldoorn