Direct Bank Transfer

(this is a demo site)

Bank Account Holder Name - This should be your name.
Your Bank Account Number - This is the number of your bank account.
Bank City - The City where your bank is located.
Bank Full Name - The full name of your bank.

Cheque Payment

(this is a demo site)

Send the check to the next Address:

Charitas
51 Sherbrooke W., Montreal, QC. Canada, H5Z 4T9.

(Please mention in the check for which cause you donate).

De Herberg bestaat 40 jaar en dat is in Bijbels perspectief een bijzonder getal.

Het bijzondere aan dat getal is vooral dat het beste nog moet komen. Daar willen we in geloven, dat zelfs na jaren waarin we soms moesten zoeken naar oases in de woestijn, wij verder op weg mogen gaan naar wat ons beloofd is.

In 2017 is er in samenwerking met de gemeente Apeldoorn een onderzoek gedaan naar het bestaansrecht van de Herberg en de plaats, die zij inneemt in de samenleving. Het onderzoek vormt de weerslag van een aantal interviews dat gehouden werd onder bezoekers en medewerkers. We zijn dankbaar met het positieve resultaat van dat onderzoek en hopen de uitkomst in het jubileumjaar 2018 nog meer waar te kunnen maken.

Tijdens een feestelijke BBQ op 9 juni zijn alle vrijwilligers van het Inloophuis bedankt voor hun inzet. Meerdere vrijwilligers kregen extra aandacht met een boeket bloemen. Sommige vrijwilligers zijn al jarenlang actief voor het Inloophuis en zijn, voor sommige op hoge leeftijd, belangrijke krachten waarop De Herberg mag steunen.  Vanuit de stichting Vrienden van De Herberg hebben wij met genoegen de BBQ financieel mogelijk gemaakt. Zonder al onze vrijwilligers zou het werk van het inloophuis immers niet mogelijk zijn!