Direct Bank Transfer

(this is a demo site)

Bank Account Holder Name - This should be your name.
Your Bank Account Number - This is the number of your bank account.
Bank City - The City where your bank is located.
Bank Full Name - The full name of your bank.

Cheque Payment

(this is a demo site)

Send the check to the next Address:

Charitas
51 Sherbrooke W., Montreal, QC. Canada, H5Z 4T9.

(Please mention in the check for which cause you donate).

Uw bedrijf MVO-betrokken ‘om de hoek’ in Apeldoorn

Een warme maaltijd, een kop soep, een plek waar gezelligheid en sociaal contact WEL mogelijk zijn voor onze bezoekers. Vele vrijwilligers zijn dagelijks actief om dat mogelijk te maken in het Inloophuis De Herberg aan de Deventerstraat. Wilt u vanuit MVO een bijdrage leveren als ondernemer in Apeldoorn, dan gaan wij daarover graag met u in gesprek.

Enkele voorbeelden van een mogelijke ondersteuning van ons werk zijn:

  • Ingrediënten voor de warme maaltijd die wij bieden aan de bezoekers;
  • (Mede) organiseren van een sponsor evenement;
  • Onderhoudswerkzaamheden aan het pand;
  • et cetera

Als u een financiële bijdrage wilt leveren; ons bankrekeningnummer is NL23 RABO 0393 3503 55 ten name van Stichting Vrienden van de Herberg, Apeldoorn

Word MVO-vriend